“Industriportar har en stor påverkan på elförbrukning” 

“Industriportar har en stor påverkan på elförbrukning”

 

I augusti såg vi dubbelt så höga elpriser som under samma månad förra året. De högs elpriserna har skapat stora utropstecken i media, där många nu uppmanar regeringen att agera. Men än, saknas en konkret respons. Elpriserna fortsätter att rusa i väg som aldrig förr – och september ser ut att bli den dyraste månaden någonsin.

 

Elen vi använder idag produceras fortfarande främst av kol- och gaskraftverk, och med nya ambitioner från EU, har priserna på utsläppsrätter ökat avsevärt, menar energimarknadsanalytiker.

 

Med denna dystra sanning, och faktumet att vi nu går mot kallare tider, vill vi presentera 3 konkreta sätt som en ny industriport – kan bli den lönsammaste investeringen du kommer göra i höst.

 

  1. Sänker energikostnad

Forskning på Münchens universitet konstaterade, inte föga förvånande, att industriportar har en stor positiv påverkan på elförbrukningen. Men forskningen påvisade större implikationer än elförbrukningen – nämligen att det påverkar hela klimatet.

 

Tiden en industriport är öppen är avgörande för hur olika klimatzoner hålls åtskilda – desto kortare tid en industriport är öppen, desto mindre påverkas klimatet.

 

  1. Förbättrar logistiken

Med en får du ett smidigt verksamhetsflöde. Portarna öppnas med hög frekvens och måste därav både öppnas fort, utan att offra stryktålighet. Två kriterier som våra snabbrullportar för industri måste uppfylla.

 

Momentet mellan lagerhantering och frakt flyter på, och industriporten står inte öppen i onödan. Följden blir att lokalen behåller sin värme, och ni slipper spilla onödig tid mellan olika momenten. Inga onödiga energikostnader med andra ord.

 

Personalen behöver inte frysa, och effektiviteten mellan avdelningar ökar.

 

  1. Motstår orkanvindar

 

Portar för tung industri är konstruerade för att klara av tuffa väderförhållande som regn, hagel, och t.o.m. tuffa orkanvindar. Vill du ta det ett steg längre kan du inhandla en galvaniserande industriport – med maximalt skydd mot lera, smuts, damm, fukt och frätande ämne.

 

Nordic Doors erbjuder, robusta, galvaniserande industriportar med långsiktig hållbarhet som samtidigt skyddar er industri mot alla möjliga tuffa väderförhållande. De är alla utformade för stora och medelstora öppningar, i aktiva företag. Det finns inga gränser för hur industriportarna kan konfigureras och de byggas ut. Nordic Door anpassar portarna utifrån era mått. Alla portar för tung industri är utrustade med panikbrytsystem.

 

Lång hållbarhet, och flera års skydd mot kyla.