Bygga attefallshus populärt bland husägare

Ett attefallshus är ett hus som är max 30 kvm stort och fyra meter högt från mark till taknock. Det finns många olika användningsområden för attefallshus och processen att få bygga ett attefallshus är enklare och snabbare än för större byggnationer. För attefallshus kallas anmälan, som ska göras till kommunen, bygganmälan.

 

Vanliga användningsområde för attefallshus är gäststuga eller bastu. Attefallshus kan även byggas i form av permanentbostad, de måste då innehålla alla funktioner som finns i ett hem, såsom kök, toalett  och förvaring. Många blir överraskade över hur mycket som kan få plats på de möjliga 30 kvm. Under senare tid har attefallshus blivit populärare än byggbodar att bygga som komplementbostad.

Vad behövs för en bygganmälan?

För att få uppföra ett attefallshus måste du äga ett en- eller tvåbostadshus, det är inte tillåtet att uppföra ett attefallshus i egenskap av ägare till ett flerfamiljshus. Du behöver göra en så kallad bygganmälan hos kommunen som attefallshuset ska uppföras i. Det finns lite olika regler i olika kommuner, vad som dock gäller för alla kommuner är att det krävs godkända attefallshus ritningar för projektet.

 

Innan du med hjälp av en leverantör börjar ta fram ritningar är det några punkter som du behöver ha funderat och tagit ett beslut kring. Bland annat behöver du ha funderat på var du vill placera dörrar och fönster, vilka mått ska attefallshuset ha samt hur ska taket se ut, hur högt ska det vara i takhöjd och vilken takvinkel du vill ha.

Färdiga ritningar för attefallshus

Många leverantörer har färdiga ritningar för attefallshus som kan passa som de är, alternativt kan de fungera som inspiration för den skräddarsydda ritning du vill ha hjälp att ta fram. Väljer du att använda färdiga ritningar kan du oftast göra justeringar i form av dörrens placering, vilken typ av tak och fasad du vill ha. Du kan med andra ord komma långt med färdiga ritningar, även om de skräddarsydda ritningarna för attefallshus självklart ger dig en större frihet i utformandet av din nybyggnation.

Olika ritningar för bygganmälan

Beroende på vilket byggprojekt du har tänkt dig kan olika typer av ritningar krävas. Bland de vanligaste är planritningar, situationsplan, sektionsritningar och fasadritningar. En bra leverantör av ritningar för attefallshus har god koll på vad som krävs för just den bygganmälan du vill göra.