Användning av en bänkborrmaskin

Oavsett ifall du väljer en stående borr eller en pelarborrmaskin så gäller det att ha samma känsla av säkerhet och ansvar.

Skyddsutrustning som skyddsglasögon och ansiktsmask är viktigt och en bra start.

Säker och trygg användning

Alla maskiner kan skapa personskador vid en felaktig användning av din bänkborrmaskin eller då koncentration och fokus brister.

Följ de säkerhetsrutiner som medföljer innan borren ens startas.

  • Säkerhetsutrustning – Det bildas en hel del spån som far runt, dem vill man inte ha i ögon och mun, klokt att därför ta till skyddsglasögon och mask. Även för att undvika inandning av farliga partiklar. Skippa skyddshandskarna eftersom dem i sig själva utgör en risk ifall de fastnar i maskinen.
  • Kontrollera alltid arbetsstycke och verktyg – Att både borr och arbetsbord är fastlåsta så de inte rör sig under arbete.
  • Städning runtomkring – Arbetsplatsen ska hållas ren och sådant som inte används plockas undan. Håll efter och minimera störningsmoment helt enkelt!
  • Rengöring – Håll efter din bänkborrmaskin. Förläng livslängden och gör att den fungerar optimalt för bättre effektivitet och precision genom att rengöra den regelbundet. Tryckluft är bra till att få bort alla flisor som fastnat i arbetsbordets spår. Dammsugaren fungerar också utmärkt!

Hur används en bänkborrmaskin på bästa sätt?

Se som tidigare nämnt till att arbetsstycke och verktyg sitter fast ordentligt. Även att själva arbetsbordet är fastlåst.

Försök inte tvinga maskinen någonstans, utan låt den arbeta i det tempo som den är avsedd för. Bli ett med maskinen och följ med lugnt och smidigt. Skapa en följsam balans.

Vårda maskinen ömt genom att kontrollera vilket smörj- eller kylmedel som är rätt för verktyget och det material som ska bearbetas. Ha även koll på när det är dags att fylla på.

Anpassa borrhastighet och vilken typ av borr du behöver använda, efter material och storlek på hål.

Borra långsamt och med ett stabilt underlag för högsta säkerhet samt för bästa resultat.